รับสมัครงานหลายอัตรา                                                                                                                                                                                                                     

       
1.พนักงานขาย (Sales Executive) จำนวน 5 อัตรา        
   ลักษณะงาน          : นำเสนองานเกี่ยวกับอุปกรณ์ security sulotion ออกพบหาลูกค้าตามนิคมอุตสาหกรรม นำเสนอ solution         
   สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานครและรอบปริมณฑล        
   คุณสมบัติ   -เพศ ชาย/หญิง                             
                     -วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส,ปริญญาตรี                
                      -อายุ 22-35 ปี        
                     -มีประสบการณ์ด้านขายจะพิจรณาเป็นพิเศษ                
                      -มีความขยัน อดทน ความไฝ่รู้ และ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี (เนื่องจากบริษัทมีโปรดักช์สิ้นค้ามาใหม่อยู่เสมอ)          
                      -สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี        
                      -ทำงาน จันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น.        
    รายได้         : เงินเดือน,คอมมิชชั่น,ค่าโทรศัพท์,ค่าเดินทาง,สวัสดิการสังคม อื่นๆ        

       
2.พนักงานประสานงานขาย(Sales Coordinator) จำนวน 3 อัตรา                      
   ลักษณะงาน          : มีหน้าที่ประสานงานระหว่างเซลล์และแผนกอื่นๆ รับงานลูกค้าเกี่ยวกับงานบริการหลังการขายเพื่อแจกงานให้แต่ล่ะฝ่าย        
   สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร สำนักงาน        
   คุณสมบัติ   -เพศ ชาย/หญิง                             
                     -วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส,ปริญญาตรี                
                      -อายุ 22-35 ปี        
                     -ไม่่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการฝึกอบรมให้              
                      -มีความขยัน อดทน ความไฝ่รู้ และ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี (เนื่องจากบริษัทมีโปรดักช์สิ้นค้ามาใหม่อยู่เสมอ)          
                      -สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี        
                      -ทำงาน จันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น.        
    รายได้         : เงินเดือน,คอมมิชชั่น,ค่าโทรศัพท์,ค่าเดินทาง,สวัสดิการสังคม อื่นๆ        
 
       
 3.ช่างเทคนิค(Technical Support) จำนวน 5 อัตรา         
   ลักษณะงาน          : ติดตั้งเซตระบบ security sulotion วางระบบ ช่วยประสานงานsaleเกี่ยวกับsolution iะบบให้คำปรึกษากับลูกค้า        
   สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด         
   คุณสมบัติ   -เพศ ชาย                
                     -วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส สายอุตสาหกรรม ไฟฟ้า อิเล็กโทรนิค ช่างกล เทคนิคคอม หรือที่เกี่ยวข้อง        
                      -อายุ 22-35 ปี         
                     -ไม่่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการฝึกอบรมให้               
                      -มีความขยัน อดทน ความไฝ่รู้ และ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี (เนื่องจากบริษัทมีโปรดักช์สิ้นค้ามาใหม่อยู่เสมอ)           
                      -สามารถออกงานต่างจังหวัดได้ อาจมีออกปฏิบัติหน้าไซด์งาน บ้าง ตามแต่งาน        
                      -ทำงาน จันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น.         
    รายได้         : เงินเดือน,ค่าโทรศัพท์,ค่าเดินทาง,ค่าล่วงเวลา OT ,เงินพิเศษ,สวัสดิการสังคม อื่นๆ         
         
          
   วิธีสมัคร     - ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาที่ E-mail sales@ums-corp.co.th  ใบสมัครงาน                                                                        
                     - เดินทางมาสมัครงานที่ออฟฟิคสำนักงานใหญ่                                                                      
         
         
   ติดต่อ        คุณ ณรงค์  ธีรพรชัย   โทร 085-833-6578         
                    คุณ เกตวดี  เจริญรัมย์ โทร 087-044-5994        
                    ที่อยู่ 126/64 ซอย พหลโยธิน32          
                    แขวงเสนานิคม จตุจักร กรุงเทพ 10900         
                    โทร 02-561-4085-6         
                    แฟร็ก 02-579-6686